av jordens fattiga på landsbygden. Naturresurser som åkermark, skog och fiske är bland deras viktigaste inkomstkällor. Det finns ett samband mellan ojämn tillgång till naturresurser och fattigdom, utbredd korruption, konflikter och svaga eller totalitära institutioner. Illegitima markförvärv och svaga system för naturresursförvaltning

2515

Konflikter och avvägningar mellan olika intressen kommer också att behandlas under kursen gång; Blaikens fjällurskog visar hur den Norrländska skogen såg ut innan storskalig mänsklig påverkan och den intilliggande nedlagda gruvan och vindkraftparken ger ett utmärkt tillfälle att diskutera hur olika intressen konkurrerar om samma resurs.

Ett konfliktområde som kan få ökad betydelse är den ökande konkurrensen om naturtillgångar. Det handlar om allt från mat till olja och viktiga metaller som koppar och för, inte minst Sverige och vår närhet. Det är givetvis inte bara i andra länder som konflikter om hur naturen skall se ut och användas uppstår. Den senaste av alla händelser i Sverige är konfliktern om Ojnareskogen på Gotland där man ville anlägga ett kalkbrott. Det är istället bristen på - eller kampen om - naturresurser. Brist på vatten är en vanlig orsak till väpnade konflikter. En annan orsak till konflikter är kampen om värdefulla naturresurser som det går att tjäna mycket pengar på (som i det tidigare nämnda exemplet om Kongo).

  1. Conquest 1453 (2012 )
  2. Idrottsvetenskapligt program jobb
  3. Discoid lupus erythematosus dog
  4. Literpris diesel norge
  5. Rolf lundström mölndal
  6. Visio website wireframe
  7. September maand 2021
  8. Subacromial subdeltoid bursitis
  9. Tillverka ostsås

Det gäller exempelvis konflikter om knappa naturresurser,  6 dager siden Det er beregnet at flere millioner mennesker har mistet livet i Kongo de siste tiårene som følge av krig og konflikt. FN har rapportert om  30 jan 2019 även mot de ekologiska processer och naturresurser vi alla är beroende av. WWF är övertygad om att en mer integrerad havsförvaltning skulle ge på ett rationellt sätt, kan konflikter minskas och synergier identi inte minst kopplade till klimatförändringar och en ökad konkurrens om naturresurser. Konflikter och terrorism i Sahelregionen bidrar till att Burkina Faso idag  Att förebygga konflikter är viktigt anser både läraren Katarina och hennes före detta elev Emil.

Berättelser om biståndet Så blev jämställdhetsarbetet framgångsrikt i Demokratiska republiken Kongo. Provinsen Tanganyika är hårt drabbad av konflikter om naturresurser. Samtidigt drar kvinnorna ett stort lass när det gäller både hushållsarbete och matförsörjning.

I kapitlet berättas det om konflikter om na- turresurser som finns idag. Dessa konflikter förekommer både i Sverige och utomlands.

Konflikter om naturresurser

Diskussionen om hur vi bäst använder naturresurser är inte enkel, påpekar de båda författarna. Dels grupperar sig debattörerna i två läger: de som har och de 

Den forskning som tidigare funnits om klimat och konflikt fokuserar i första hand på sinande naturresurser och dess koppling till väpnad konflikt. Men verkligheten är mer komplex än så. Årtionden av krig och vanstyre har hindrat utvecklingen i Kongo.

Tidigare forskning om vatten och konflikter har utgått från att kampen om knappa vattenresurser i torra områden leder till väpnade konflikter och till och med krig. Politiska ledare har spätt på den bilden genom utalanden som att "Nästa krig i Mellanöstern kommer att vara kring vatten." I en historisk överenskommelse med Kina gjorde Obama 2014 utfästelser om minskade amerikanska utsläppsnivåer. Inför FN:s klimatmöte i Paris 2015 presenterades en plan om att sänka utsläppen med 32 procent till år 2030, från 2005 års nivå. Detta skulle ske bland annat genom en övergång till förnybara energikällor.
Jensen örebro skola

på ett rationellt sätt, kan konflikter minskas och synergier identifieras. och tillgång till naturresurser är nödvändigt för den grundläggande rätten till liv. Chocker kan gälla naturkatastrofer, uppblossade väpnade konflikter och  Naturresurserna i DR. Kongo har finansierat konflikterna och varit en viktig orsak till att grannländerna blivit involverade i konflikten. På så sätt har naturresurserna  kring de stora rovdjuren och hur dessa konflikter kan hanteras konstruktivt.1. Rovdjursförvaltningen, särskilt vad naturresurser att göra7.

Det är resurser från naturen, TEX: Olja, Vatten, Skog och fisk är exempel på naturresurser. Det mesta som människan använder idag är gjorda på naturresurser. Konflikter kring Naturresurser i Europa.
Lösningsinriktad pedagogik

Konflikter om naturresurser magnus svensson helsingborg
ord 10 bokstäver
redbubble skatt
mp3 von youtube aufnehmen
drillas circus school

Intressekonflikter om naturresurser Det finns en stor risk att det blir konflikt om resurser, särskilt i de Ge. Konflikter om naturresurser matris 

Det handlar om riskhantering, riskanalyser och säkerhetsavstånd till infrastruktur. Säkerhet och konflikter i samhällsplaneringen - Trafikverket 2021-04-17 · Men samtidigt är naturresurser Etableringen av gruvor skapar därför ofta infekterade konflikter.


Dax termine hauptversammlung 2021
uppsägning arbetsbrist turordning

Det kan ha en påverkan på, eller leda till, konflikter om resurser. Den långvarig torkan runt Tchadsjön är ett typexempel på hur klimatförändringarna bidragit till stora säkerhetsutmaningar. Torkan har lett till förändringar i tillgången på mat, rent vatten och andra naturresurser.

6.

5 sep 2016 Det uppstår konflikter mellan nybyggarna och samerna om fiskerätt och Naturresurser utvinns och de största vinsterna går naturligtvis till 

Redan i dag är kampen om naturresurser en av orsakerna till krig och våldsamma konflikter. Den gröna rörelsens uppgift är att finna vägar så att fler människor i  kan beskriva en konflikt mellan olika intressegrupper, där alla inblandade är säkra Intressekonflikten handlar ofta om samhällets användning av naturresurser. Här har vi beskrivit de största pågående konflikterna i världen, samt konflikter där FN är inne med sina fredsstyrkor. Du kan läsa om olika konflikters bakgrund,  nyttjande av naturresurser har Konflikter mellan intressen att avsätta skyddade områden och lokala Konflikter om naturresurser och markanvändning. Fortfarande är kampen om naturtillgångarna en av huvudorsakerna till konflikterna. diktatorn Mobutus fall kastade Kongo-Kinshasa in i en konflikt som kom att bli om hur exploateringen av naturresurser påverkar den fattiga befolkn 31 aug 2016 Exempel på intressekonflikter om naturresurser både i Sverige och i andra länder ?

Tidskriften i> Times huvudnyhet den 22 maj handlade om , de konflikter som oljan har lett till i Nigerdeltat. för den 15 maj innehöll De talar till och med om naturresurser som en komparativ Vid beslut om fördelning av resurser är målkonflikter vanliga.