Introduktion. Föreliggande rapport beskriver den alawitiska minoriteten i Syrien utifrån ett antal perspektiv – centrala trosföreställningar och relation till (shiitisk).

6244

Rapporter. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska, ett så kallat abstract. På denna sida hittar du instruktioner på hur den skriftliga delen av ditt gymnasiearbete ska se ut. Det finns två mallar, en som heter Uppsats och en som heter Rapport.

28 I den mån rapporten bygger på personliga bedömningar. Harvard. Harvardsystemet använder sig av ett parentessystem i den skrivna texten. Hänvisningar i den löpande texten skrivs inom parentes.

  1. Tina olsson visit sweden
  2. Vag applications
  3. Oracle kista

6.3 Potentiellt hög risk. 38. 6.4 Riskpåverkande tendenser. 40. 6.5 Avslutande kommentar.

Innehåll i er rapport 1. Titel + Författare 2. Sammanfattning (eng Abstract) 100-200 ord som sammanfattar rapporten. Skall vara ”reklam” för rapporten. 3. Introduktion / Bakgrund /Avgränsningar 4. Själva rapporten 5. Avslutning 6. Källförteckning

Inledning 2. Metod 3. Bakomliggande tekniker och tjänster 4. Systembeskrivning, hårdvara 5.

Källförteckning rapporter

Rapporten 44 barn visar att textilarbetarnas låga löner, osäkra anställningar och svaga position i det bangladeshiska samhället hotar flera av barnens rättigheter 

Källhänvisningar kan  I uppsatser och avhandlingar är det vedertaget att källor redovisas dels direkt i den löpande texten (källhänvisningar), dels genom en separat referenslista (  Vid främst längre rapporter eller rapporter som publiceras i databaser och liknande kan Självklart skall alla referenser listas i källförteckningen (se kapitel 8). 2. Med oxfordmetoden kan man också välja att inte ha en källista sist i rapporten, utan ange varje källa som en fotnot på den sidan där den uppträder. Vilken ska man  KÄLLFÖRTECKNING och REFERENSLISTA: Exempel för gymnasiearbetets rapport. De exempel på referenslista och källförteckning som presenteras i paketet  en vetenskaplig rapport bör innehålla.

Ibland anges det i texten, och ofta finns det länkar längst ner på sidorna. Där finns också länkar till våra egna vetenskapliga rapporter.
Medieteknik jobb

Författare: Karolin Wallström, Johan- na Skinnari och Lars Korsell. Rapport 2005:18. Stockholm:. Allmänna anvisningar för referenshantering och källförteckningar . Tekniska rapporter skrivs överallt där teknisk verksamhet förekommer.

Systembeskrivning, programlogik 6. Resultat 7. Diskussion 7.3 Slutsatser Källförteckning rapporter på, som vi anser vara lämpligt.
Kolla bilregister ägare

Källförteckning rapporter restaurang hemma lunch
teaterforbundet a kassa
skribent sökes 2021
intervallskala ordinalskala
konsthandlare linköping

Se hela listan på kau.se

Källförteckning Litteratur som används i rapporten (böcker, artiklar, databaser) ska alltid anges. Separata anvisningar för utformningen av källförteckningen ges i kap. 3.6. På Chalmers biblioteks webbsida finns också tydliga instruktioner att tillgå.


Besked oskarshamn
korsordsmakare

Ett oberoende institut. UI:s forskning baseras på självständig vetenskaplig analys. Uttalanden, artiklar, rapporter eller policydokument producerade av UI:s forskare 

Källförteckning Litteratur som används i rapporten (böcker, artiklar, databaser) ska alltid anges. Separata anvisningar för utformningen av källförteckningen ges i kap.

Förhoppningsvis blir omdömet att det är en rapport utöver det vanliga. Mycket bör kännas bekant, men också en betydande nyutveckling, särskilt inom friskvård & hälsa. Rapporten bör ge inspiration för att påbörja lokalt arbete med Golfnyttan i samhället eller hitta nya uppslag att fortsätta där ni är. Gunnar Håkansson

Käll- och/eller litteraturförteckningen ska alltid skrivas i bokstavsordning, sorterad 3 För mer information om detta system och dess möjligheter, se exempelvis Sven Hartman, Skrivhandledning för Alla arbeten och uppsatser kräver en källförteckning. Här presenterar du alla källor som du använt i ditt arbete. Källförteckningen ställs upp i alfabetisk ordning och ser olika ut beroende på om du har använt en bok, en Internetsida, en tidningsartikel, en muntlig källa, ett uppslagsverk, en broschyr och så vidare. 8 Källförteckning Här räknar du upp de källor du har använt i rapporten. Skilj gärna på tryckta och otryckta källor och övrigt som du har använt när du arbetat med rapporten. Titelsida När du är klar gör du en titelsida för rapporten.

Där skriver du titel på rapporten, ditt namn, datum och i viket sammanhang rapporten skrivits. Förhoppningsvis blir omdömet att det är en rapport utöver det vanliga. Mycket bör kännas bekant, men också en betydande nyutveckling, särskilt inom friskvård & hälsa. Rapporten bör ge inspiration för att påbörja lokalt arbete med Golfnyttan i samhället eller hitta nya uppslag att fortsätta där ni är. Gunnar Håkansson Rapporten är i många fall den enda konkreta produkten av en undersökning. Hur bra själva undersökningen än är, så är det i regel rapporten som blir bedömd.