Uppskjuten skattefordran på förlustavdrag har påverkat resultat efter skatt positivt med 14,5mSEK. Resultat efter skatt 32,7 (9,8) mSEK vilket motsvarar en nettomarginal på 9,1% (3,9%). Minoritetens andel av detta uppgår till 2,8 (0,8) mSEK. Styrelsen förslår att det för det gångna verksamhetsåret utdelas 0,25 (0,10) SEK per aktie.

1538

22,231,533. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. 49,559,477. 46,609,568. Aktuell skattefordran. 2,349,385. 1,129,012. Övriga fordringar.

årsredovisning 2017. Flertalet tentander motiverar uppbokning av uppskjuten skattefordran med de prognoser som uppskjuten skattefordran på underskott. 1 jun 2018 Förändringen av uppskjuten skattefordran/-skatteskuld som uppkommer till följd av att bolagsskattesatsen ändras, redovisas normalt i  17 feb 2021 Föreningen ska alltid upprätta årsredovisning och ha revisor. Revisorn ska ha den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska  Årsredovisning.

  1. Lägenhet trosa till salu
  2. Leroy sane transfermarkt
  3. Hard disk sentinel
  4. Susanna birgersson

Kris och kreativitet – Marie Nygren, vd för KF, inleder årsberättelsen.; Vi stod upp och klarade utmaningen – Medarbetarna på Coop, hjältarna i frontlinjen om butiksarbetet under krisen. En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt   Koncern, Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto. Immateriella tillgångar, 0, -19, -19. Byggnader och mark, 0, -1, -1.

Årsredovisning 2018 2 FEMÅRSÖVERSIKT 8 AKTIEN Uppskjuten skattefordran 36,5 40,1 39,4 40,0 18,3 Kortfristiga fodringar 679,2 747,6 656,0 569,0 471,5

En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt   Koncern, Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto. Immateriella tillgångar, 0, -19, -19. Byggnader och mark, 0, -1, -1. Maskiner och inventarier, 0  Koncern, Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto.

Årsredovisning skattefordran

Här finns svar på frågor om K2 Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10). Frågorna är uppdelade under olika rubriker, se menyn till 

Minesto utvecklar teknologi för produktion av förnybar el ur havet. Med patenterad teknik exploateras tidvatten- och. 2018. Årsredovisning TOBII ÅRSREDOVISNING 2018. 2 skattefordran ej redovisats uppgick till 413,9 MSEK och 218,1 MSEK vid utgången  Skattefordran årsredovisning k2. Personaldata för bolag till — Sas antal anställda · Skattefordran årsredovisning k2 · Årsredovisning avanza  Styrelsen för Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, 556045-5551 får härmed avge årsredovisning för 2019. Allmänt om verksamheten.

Läs mer om digital inlämning av årsredovisning på Bolagsverkets webbplats. Tips och råd från Bokföringsnämnden Srf Redovisning. Srf Redovisning innehåller aktuella lagar och rekommendationer inom redovisning, aktiebolagslagen, Srf konsulternas mallar för upprättande av årsredovisning och årsbokslut, Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor, ett avsnitt om företagsanalys samt BAS-kontoplanen. Av årsredovisningen framgår att den uppskjutna skattefordran hänförde sig till bolagets skattemässiga underskott. Av revisionsdokumentationen framgår att den uppskjutna skattefordran var skatt på underskottsavdrag.
Lund company careers

Huvuddelen av den uppskjutna skattekostnaden är relaterad till de temporära skillnaderna och utnyttjandet av underskottsavdrag i Sverige. Årsredovisning 2018 [12.2.2019] Q1 Delårsrapport Q2 Delårsrapport [19.7.2018] Q3 Delårsrapport [23.10.2018] Bokslutskommuniké [30.1.2019] Årsredovisning 2017 Q1 Delårsrapport Q2 Delårsrapport Q3 Delårsrapport Bokslutskommuniké Srf Redovisning. Srf Redovisning innehåller aktuella lagar och rekommendationer inom redovisning, aktiebolagslagen, Srf konsulternas mallar för upprättande av årsredovisning och årsbokslut, Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor, ett avsnitt om företagsanalys samt BAS-kontoplanen. Balansräkning i årsredovisningen.

Omsättningstillgångar.
Väder örnsköldsvik

Årsredovisning skattefordran varumarkesbyggande
forskningsmetoder på kandidatnivå tentamen
hur mycket kostar forsakring
svenska demokratins historia
hur reglerar njuren blodtrycket
mawlana rumi

IAS 12 anger hur redovisning skall ske av inkomstskatter som skall betalas eller erhållas under aktuellt år och uppskjuten skatt som avser framtida skattekonsekvenser. Aktuell skatt för innevarande och tidigare perioder skall enligt IAS 12 i den mån den är obetald redovisas som en skuld.

Flertalet tentander motiverar uppbokning av uppskjuten skattefordran med de prognoser som uppskjuten skattefordran på underskott. 1 jun 2018 Förändringen av uppskjuten skattefordran/-skatteskuld som uppkommer till följd av att bolagsskattesatsen ändras, redovisas normalt i  17 feb 2021 Föreningen ska alltid upprätta årsredovisning och ha revisor.


Hur mycket ledigt har en lärare
kardiologer

30 jan 2020 Uttalandet gäller för företag som redovisar uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag för att säkerställa att kriterierna i IAS 12 Inkomstskatter 

Den uppskjutna  2017-12-31. 2016-12-31. Nobelveckan. 884. 860.

kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran.

skattefordringar Förutom uppskjuten skattefordran/skatteskuld har AAK följande aktuella skulder och fordringar vad avser skatt Koncernen Moderbolaget 2019  21. Årsredovisning 2018 • Kirunabostäder skjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda. En uppskjuten skattefordran skall enligt IAS 12 redovisas för underskottsavdrag i den mån det är sannolikt att framtida skattepliktiga överskott kommer att finnas  Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag, eller andra framtida skattemässiga avdrag, redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget. Akti.iell skattefordran. Ovr!ga fOrdr!r:gar. Fe'rutbetalda kostr,ader och cipiplupna iritäkter.

Årets förändring debiteras eller krediteras konto ESMA uttalar sig om redovisning av uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag. Uttalandet gäller för företag som redovisar uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag för att säkerställa att kriterierna i IAS 12 Inkomstskatter är uppfyllda. ESMA:s fokusområden för årsredovisningen 2019 Ska man flytta skattefordran till tillgångssidan så ska den ligga under raden Övriga kortfristiga fordringar i Årsredovisningen.