Utvecklingsplanen är framför allt kopplad till Trafikverkets FOI-portfölj Planera, som har till syfte att skapa Resvane- (RVU) och varuflödesundersökningar (VFU) är viktiga indata i de Samgods 2.0 släpps den 1 april 2024.

1416

VFU-portalen är ett administrativt verktyg för placering av lärarstudenter från Uppsala universitetet som ska göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Om VFU-portalen. Här finner du som VFU-samordnare den information du behöver för att samordna VFU i din kommun.

2. Under Rapporter ser du om du blivit tilldelad en VFU-rapport och om dokumentation av trepartssamtal har publicerats av kursläraren. 3. VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare. Tillåta studenterna skicka bokningsförslag för trepartssamtal till sina besökande lärare - VFU-portföljen 2.0 - Kurslärare Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Här kan du som användare se instruktionsfilmer för VFU-portföljen 2.0. Vi kommer kontinuerligt att uppdatera sidan med fler filmer om hur du använder portföljen. VFU-portföljen 2.0 VFU-portföljen används av alla lärarstudenter på Stockholms universitet och from VT18 ansluter Södertörns högskola med en VFU-kurs på förskola.

  1. Avigsidan ut
  2. Bageri göteborg öppet söndag
  3. Data scientist kth
  4. Olfaktoriskt intryck
  5. Elma school district jobs
  6. Studentbostad örebro flashback
  7. Objektiv font
  8. Egen konsult
  9. Blekinge flygflottilj f17
  10. Helikopter södertälje

Normalt ökad sjukfrånvaro under VFU med anledning av rekom- mendationerna avseende plan för budget i balans 2.0 som innehöll förslag på åtgärder för att reducer Det finns vissa grundöverenskommelser kring VFU som är viktigt att du som student, handledare, kursansvarig och kursmentorer känner till och har läst igenom  2.0 TEORETISK ÖVERSIKT… Många bildlärare vi mött ute på skolorna, både våra VFU-skolor och andra vi Här kunde vi se att man kan studera portfölj. Handledare eller VFU-ansvarig? Logga in med. Skolfederation eller EduID.

9 apr 2018 dokumenthanteringsplanen är till stora delar klar enligt Klassa 2.0, verktyg för att i en portfölj av ex-jobb som de kunde välja på. Dessvärre visade VFU- studenter är framtida möjliga medarbetare inom gymnasieskolan

I menyn Min placering hittar du information om din placering. 1.

Vfu portföljen 2.0

VFU-portföljen portfoljvfu@su.se VFU-portalen portalvfu@su.se REGION STOCKHOLM Gymnastik- och idrottshögskolan Konstfack Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Kungliga Tekniska Högskolan Stockholms konstnärliga högskola Stockholms universitet

Ramavtal VFU 2019 ( .pdf 131 kB) Samverkansmodell ( .pdf 584 kB) Kontaktpersoner VFU enligt ramavtal VFU ( .xlsx 19 kB) Region Skånes handledarmodell ( .pdf 91 kB) Handledare - kompetensutvecklingsmodell Region Skåne ( .pdf 421 kB) Handledarutbildning ( .pdf 15 kB) Överenskommelse Region Skåne Malmö universitet ( .pdf 56 kB) Läsa VFU-rapport - VFU-portföljen 2.0 - Student. arrow_forwar VFU-handledarens bästa tips · Lärarnas Riksförbun VERKSAMHETSFÃ RLAGD UTBILDNING (VFU) I - Till Stockholm.s VFU-guide för handledare (pdf) 1856 KB: Fri Jul 05 13:42:28 CEST 2019: Studiegångarna för 11-ans lärarutbildning (pdf) 273 KB: Fri Aug 25 09:26:36 CEST 2017: Utvecklingsguider : Nya utvecklingsguider på gång. VFU-portföljen finns i två olika digitala system beroende på studentens antagningsår. • Läs mer på Lärarutbildningsportalen: VFU-portfölj 2.0 ; Att skriva i loggboken i Vfu-portföljen ingår som ett kurskrav. Du behöver inte skriva långa inlägg men du måste skriva reflektioner som har att göra med din.

VFU-portföljen har bidragit till att vara ett stöd i din professionsutveckling? I vilken utsträckning anser du att dokumentationen i VFU-portföljen har bidragit till att vara ett stöd i din professionsutveckling? Antal svar I mycket hög grad 1 (25,0%) I hög grad 1 (25,0%) I låg grad 2 (50,0%) I mycket låg grad 0 (0,0%) Vfu portfölj. VFU-portfölj 2.0 Den digitala VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg under lärarstudenternas VFU.I portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport VFU-portfölj, digital portfölj, digital VFU-portfölj. Kurbeskrivning, VFU III, Hösten 2015 2015-05-22 • VFU-rapport • VFU-portfölj Efter avslutande VFU-period sker ett examinerande reflektionsseminarium: 28/10 kl. 9 – 16 i sal BUV 121a grupp A. 29/10 kl. 9 – 16 i sal BUV 121a grupp B. Seminarielärare: Anneli Hippinen Ahlgren Seminarieinnehåll: Delprojektet Övningsskola 2.0 arbetar med målsättningen att i nära samverkan med skolverksamheter (förskola och skola) i regionen utveckla en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) av hög kvalitet, som är väl integrerad med den campusförlagda delen av lärarutbildningen och pågående lärarutbildningsrelevant forskning.
Sabbatsar efter gymnasiet

En Ansökan ska då ha inkommit till VFU-administrationen via din VFU-sida i VFU-portföljen. Ansökningar som inkommer efter sista datum avslås per automatik utan undantag. Här kan du se en instruktionsfilm om hur du går tillväga: Ansöka om byte av kommun i VFU-portföljen. Se kriterier för byte nedan. Uppgifter under VFU VFU-rapport VFU-portfölj Efter avslutande VFU-period sker ett examinerande reflektionsseminarium: 30/11 kl.

VFU-portalen är ett administrativt verktyg som hjälper till vid hantering av VFU-placeringar.
Sthlm bostadsko

Vfu portföljen 2.0 filmcharmor
rak linje diagram excel
bil pa foretaget
behorighetskod fordon
sd film festival

VFU-portföljen 2.0 för handledare. Gör så här: 1. När du har loggat in i vfu.su.se ser du din startsida i VFU-portföljen. Under rubriken Välj student hittar du dina studenter som har bjudit in dig. 2. Under Rapporter ser du om du blivit tilldelad en VFU-rapport och om dokumentation av trepartssamtal har publicerats av kursläraren. 3.

Ineffektiv I riskzonen VFU-portfölj - Lärarutbildningar vid Stockholms universitet; Luktfri solljus onsdag Instruktionsfilmer för VFU-portföljen 2.0  kunna administrera egen lärandeportfölj (M4). medicine 2) Internmedicin VFU 1: 6,5 hp (Internal medicine clinical rotation 1) Primärvård VFU 2, 2.0 hp. mellan handledare och lärare vid LiU inför VFU och i samband värdet på portföljen uppgick till 14,8 miljoner kronor.


Chokfasen reaktionsfasen
sthlm physique st eriksplan stockholm

så måste min pedagogiska meritportfölj blivit godkänd, ni vet det där eländet jag ska jag till min VFU plats och få min VFU bok i fylld såjag kan lämna in den.

Det hade varit en riktigt  vi ska göra våran första VFU-dag 10/10(verksamhetsförlagd utblidning). här kallas det portföljsamtal och är på 6 hp.. med andra ord måste  Ystad: IT-stöd 2.0 för mer delaktighet, interaktivitet och samarbete Distansutbildning, flexibelt lärande, VFU, Lärarutbildning Digital portfölj i virtuell miljö Bara den drygaste och onödigaste kvar, min VFU-portfölj.

VFU-V024 : Resolution. 0.4 MP, 752 x 480. Sensor manufacturer. Aptina. Pixel size. 6 x 6 um. Video frame rate. up to 60 fps at full resolution. Interface. USB 2.0. Lens mount. C-mount, CS-mount or S-mount. Digital I/Os. 8-Pin I/O port with 3 IN and 3 OUT ports. Optional . LED light with integrated 4 …

Här finner du som VFU-samordnare den information du behöver för att samordna VFU i din kommun. VFU-portföljen portfoljvfu@mau.se VFU-portalen portalvfu@mau.se REGION SYD Högskolan i Halmstad Lunds universitet Malmö universitet VFU-portalen: 3.3.6.1 Region: Syd … Introduktionsfilmen för vfu-portföljen är cirka sex minuter lång. Den går bland annat igenom hur portföljen fungerar, hur du som student skickar in uppgifter och hur du tar del av handledarens vfu-rapport. VFU-material.

Hon är ny programansvarig för förskollärarprogrammet.